Το Επιμελητήριο Κυκλάδων για την υποχρέωση ενημέρωσης των επιχειρήσεων για την αποδοχή καρτών

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων για την υποχρέωση ενημέρωσης των επιχειρήσεων για την αποδοχή καρτών

 

 

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων με ανακοίνωσή του ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του σχετικά με την αποδοχή καρτών από τις επιχειρήσεις λιανικής και την υποχρέωσή τους για ενημέρωση των καταναλωτών. Όπως αναφέρει σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή:
 
1.  Από την 01/02/2017 οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο.
Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών (POS), οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τις κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών τις οποίες δέχονται. Συγκεκριμένα, υποχρεούνται να αναρτούν πινακίδα στο ταμείο στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη ως εξής:
 
«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ Η ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ», «CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD». 
 
Επιπλέον, στην είσοδο του καταστήματος πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή τρόπο οι συγκεκριμένες κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών, οι οποίες γίνονται αποδεκτές από κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής κατηγορίες καρτών VISA, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER, UNION PAY. Η σχετική ενημέρωση μπορεί να παρέχεται είτε ολογράφως, είτε με παραπομπή στο εμπορικό σήμα κάθε κάρτας.
 
2.  Επίσης προτείνει  (αν και δεν το αναφέρει η εγκύκλιος) για τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που δεν διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών (POS) να αναρτήσουν την σχετική ένδειξη: «το κατάστημα δεν διαθέτει ακόμα εγκεκριμένο τερματικό αποδοχής καρτών POS» στην είσοδο και στο ταμείο, προκειμένου να αποφύγουμε τυχόν παρερμηνείες και πρόστιμα. 
 
Προσοχή: Το πρόστιμο για την μη ενημέρωση αποδοχής καρτών είναι 1.000,00 ευρώ!
 
φωτογραφία αρχείου