Για το επιτυχημένο τουριστικό μοντέλο της Μυκόνου μιλά σε τουριστικό φόρουμ της Κύπρου ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς

Για το επιτυχημένο τουριστικό μοντέλο της Μυκόνου μιλά σε τουριστικό φόρουμ της Κύπρου ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς

 

 

Την Κύπρο επισκέπτεται σήμερα ο δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς ως προσκεκλημένος ομιλητής στο Τουριστικό Φόρουμ ΣΤΕΚ (Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου) - ΟΕΒ (Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων) που πραγματοποιείται στο νησί της Αφροδίτης. 
 
Το διεθνές φόρουμ εστιάζει στον ρόλο των τοπικών αρχών στην υπηρεσία του τουρισμού και σε αυτό παίρνουν μέρος διεθνούς κύρους ομιλητές όπως η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Συνδεδεμένων Μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, Yolanda Perdomo, η οποία στην πολύχρονή της πείρα έχει ασχοληθεί επισταμένα με τις ενέργειες που ακολουθούν οι τοπικές αρχές ως προς την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και κατ’ επέκταση της χώρας τους, ενώ για το επιτυχημένο τουριστικό μοντέλο της Μυκόνου θα μιλήσει ο κ. Κουκάς. 
 
Στόχος της διοργάνωσης του Φόρουμ είναι να παρουσιάσει τη σημασία και τη συμβολή των Τοπικών Αρχών στον τουριστικό σχεδιασμό και την τουριστική ανάπτυξη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αποτύπωση της διεθνούς εμπειρίας αναφορικά με τη συμβολή των δήμων και κοινοτήτων στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής τους, ενώ θα καταγραφούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τουριστικές περιοχές καθώς και οι τρόποι με τους οποίους οι τοπικές αρχές θα μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπισή τους.