Δήμος Μυκόνου: Ποδαρικό με 11 θέματα στην ατζέντα του πρώτου Δημοτικού Συμβουλίου για τη νέα χρονιά

Δήμος Μυκόνου: Ποδαρικό με 11 θέματα στην ατζέντα του πρώτου Δημοτικού Συμβουλίου για τη νέα χρονιά

 

 

Συνεδριάζει την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου. Η συνεδρίαση έχει οριστεί για τις 6:00 το απόγευμα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα: 
 
1. Περί χρηματοδότησης της ΚΔΕΠΠΑΜ με το ποσό των 17.010,98€
2. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 53/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Π.Α.Κ.Ο. «Γ. Αξιώτης» που αφορά την έγκριση και ψήφιση του Ο.Ε.Υ. του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μυκόνου.
3. Περί προσχώρησης του Δήμου Μυκόνου στους όρους και στις συμφωνίες σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού “escrow account” στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου.
4. Περί συγκρότησης επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμου Μυκόνου έτους 2017.
5. Περί γνωμοδότησης για την μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά στην αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου κέντρου εκπομπής τηλεοπτικού σήματος με κωδικό θέσης 3006131στην Άνω Μερά της ν. Μυκόνου.
6. Περί συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2017.
7. Περί διάθεσης υποχρεωτικών πιστώσεων αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου.
8. Περί προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού στον Δήμο Μυκόνου βάσει της υπ’ αριθ. 25/16-12-2016 εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ.
9. Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.  για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Ν.Π.Ι.Δ. μετά από την υπ’ αριθ. 25/16-12-2016 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ.
10. Περί έκφρασης θετικής γνώμης για την καθιέρωση ετήσιου αθλητικού αγώνα εις μνήμην του εκλιπόντος αθλητή Ευριπίδη Σκλιβανίτη στη Μύκονο.
11. Εξέταση διαφόρων αιτήσεων, θεμάτων κλπ.