Προσλήψεις στο Κέντρο Υγείας και στο ΕΚΑΒ Μυκόνου

Προσλήψεις στο Κέντρο Υγείας και στο ΕΚΑΒ Μυκόνου

 

 

 Η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και το Υπ. Υγείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και προκειμένου να καλύψει  επιτακτικές ανάγκες σε  προσωπικό του Κ.Υ. Μυκόνου, έπειτα από εφτά χρόνια και με σταθερούς ρυθμούς, προχώρησε και συνεχίζει τις προσλήψεις  μόνιμου προσωπικού. Πρόκειται για δύο θέσεις στο Κέντρο Υγείας και τέσσερις στο ΕΚΑΒ Μυκόνου.

Συγκεκριμένα η προκήρυξη του ΑΣΕΠ αφορά στην στην πλήρωση  θέσεων τακτικού προσωπικού, στην οποία συμπεριλαμβάνονται για το Κ.Υ. Μυκόνου δύο θέσεις:

1) ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ και
2) ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
 
Παράλληλα για το ΕΚΑΒ οι προσλήψεις αφορούν 4 θέσεις πληρωμάτων ασθενοφόρου, διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει στις 12 Ιανουαρίου. 
 
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την πρόεδρο της Δ.Ε. του Κέντρου Υγείας Ντίνα Σαμψουνη, βρίσκονται σε διαδικασίες εξέλιξης για το Κ.Υ. Μυκόνου,
1) Πρόσληψη μιας θέσης μόνιμου ιατρού παθολογίας-γενικής ιατρικής
2) Πρόσληψη μιας θέσης επικουρικού ιατρού καρδιολογίας η οποία είναι εγκεκριμένη εδώ και περίπου ένα χρόνο και βρίσκεται σε αναμονή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
3) Πρόσληψη μιας θέσης επικουρικού ιατρού γενικής ιατρικής  η οποία είναι εγκεκριμένη εδώ και περίπου ένα χρόνο και βρίσκεται σε αναμονή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 4)Πρόσληψη μιας θέσης επικουρικού προσωπικού νοσηλευτών
5) Πρόσληψη μιας θέσης επικουρικού προσωπικού χειριστών ιατρικών μηχανημάτων, καθώς και 
6) Πρόσληψη με  το πρόγραμμα πρόσληψης  εργαζομένων (μη ιατρικό προσωπικό) με ετήσιες συμβάσεις μέσω ΟΑΕΔ, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τρεις θέσεις για το Κ.Υ. Μυκόνου
   α) μιας θέσης ΤΕ Νοσηλευτικής
   β) μια θέση ΔΕ βοηθών Νοσηλευτών και 
   γ) μια θέση Ραδιολογίας-Ακτινολογίας
ενώ μία κενή οργανική θέση ενός  ΤΕ ακτινολόγου- τεχνολόγου, ενός διοικητικού και ενός ΔΕ  βοηθών νοσηλευτών έχουν καλυφθεί πρόσφατα, υπηρετούν ήδη και αποτελούν  μόνιμο προσωπικό για το Κ.Υ. Μυκόνου.
 
"Σε πείσμα των καιρών, των συγκυριών και περιστάσεων ΕΜΕΙΣ,  θα βλέπουμε και θα επιμένουμε στη μεγάλη εικόνα, της δημόσιας υγείας και μιας νέας ιεραρχίας αξιών στην παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας" τονίζει η πρόεδρος της Δ.Ε.