Τέλη και νέο δημοτικό σχολείο σήμερα στην ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου

Τέλη και νέο δημοτικό σχολείο σήμερα στην ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Τετάρτης 30 Νοεμβρίου. Η συνεδρίαση ξεκινά στις 5 το απόγευμα και περιλαμβάνει σειρά θεμάτων μεταξύ των οποίων η απόφαση περί επιβολής τελών για το 2017, όπως και η συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημιουργία νέου δημοτικού σχολείου κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής Παιδείας. 
 
Αναλυτικά η ατζέντα περιλαμβάνει: 
 
1. Περί λήψης απόφασης για την αναγκαιότητα ίδρυσης και κατασκευής νέου δημοτικού σχολείου (3ου) στη θέση «Πετεινάρος» της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων, κατόπιν σχετικής απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 
2. Περί σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δήμου Μυκόνου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου για την υλοποίηση του έργου «Διάβασης πεζών και ποδηλάτων μεταξύ Χώρας Μυκόνου και Τούρλου».
 
3. Περί ορισμού Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής παιδείας του Δήμου Μυκόνου για την διετία 2017-2019.
 
4. Περί τακτικής επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών Δήμου Μυκόνου.
 
5. Περί εγκρίσεως επιπρόσθετης της τακτικής επιχορήγησης για τη σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 
6. Περί ορισμού μελών και Προέδρου της επιτροπής εκτίμησης ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ.270/81 για το έτος 2017.  
 
7. Περί έγκρισης 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2016.
 
8. Περί επιβολής τελών οικονομικού έτους 2017 σε συνέχεια της με αριθ. 134/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυκόνου.
 
9. Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυκόνου έτους 2017.
 
10. Περί έγκρισης δαπανών για τις καθιερωμένες εκδηλώσεις- Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Θεοφανίων 2016-2017 για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου.
 
11. Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κατασκευή μακέτας/σχεδιασμό και για την παραγωγή θεματικού ημερολογίου/έκδοσης με σκοπό την προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού της Μυκόνου, για το έτος 2017.
 
12. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων, αιτήσεων κ.λ.π.
 
 
Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ειδική συνεδρίαση με θέμα τον προϋπολογισμό 2017 και το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου για το 2017.