Προσλήψεις ορισμένου χρόνου από την ΔΕΥΑΜ - Δείτε τις ειδικότητες

Προσλήψεις ορισμένου χρόνου από την ΔΕΥΑΜ - Δείτε τις ειδικότητες

 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ ατόμων για διάστημα οκτώ μηνών και συγκεκριμένα τις κάτωθι ειδικότητες:
 
Μία θέση ΔΕ Τεχνίτη Υδραυλικού
Μία θέση ΔΕ Μηχανικού Συντηρητή
Μία θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγου
Δύο θέσεις ΥΕ Εργατών καθαρισμού
Μία θέση ΔΕ Διοικητικού Υπαλλήλου 
Μία θέση ΔΕ Δακτυλογράφου
Μία θέση ΔΕ Ταμία
 
Η σχετική ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2016 έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και της ΔΕΥΑΜ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. εργάσιμες ημέρες και ώρες έως την Πέμπτη 10/11/2016.