Κοινωνικό φαρμακείο και στη Μύκονο - Πότε ξεκινά η λειτουργία του

Κοινωνικό φαρμακείο και στη Μύκονο - Πότε ξεκινά η λειτουργία του

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την δημιουργία δομών ενίσχυσης του δικτύου παροχής κοινωνικών υπηρεσιών προς του νησιώτες, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος με απόφασή του, ενέταξε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014- 2020» τη δημιουργία Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Μυκόνου, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 126.360 ευρώ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
 
Το Κοινωνικό Φαρμακείο εντάσσεται στο δίκτυο παροχής βασικών αγαθών προς το μέρος του τοπικού πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύψει βασικές ανάγκες του. Απώτερος στόχος είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας  και του κοινωνικού αποκλεισμού.
 
Η συγκεκριμένη δομή θα παρέχει σε τουλάχιστον 100 ωφελούμενα άτομα και μια φορά τον μήνα,  δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα. Ωφελούμενοι είναι άτομα και νοικοκυριά που  βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, είτε στερούνται ασφαλιστικής κάλυψης, τα οποία θα επιλέγονται βάσει συγκεκριμένων οικονομικο-κοινωνικών κριτηρίων.
 
Το Κοινωνικό Φαρμακείο θα στεγαστεί στο Δημοτικό Κατάστημα στο Γυαλό Μυκόνου – Ακτή Καμπάνη και θα στελεχωθεί από ένα φαρμακοποιό και κοινωνικό λειτουργό ή βοηθό φαρμακοποιού. Θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του,  το οποίο θα διασυνδεθεί με το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης ωφελουμένων, το οποίο θα λειτουργήσει κεντρικά, στο Υπουργείο Εργασίας, Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, ώστε από τα στατιστικά στοιχεία που θα προκύπτουν θα ελέγχεται η αποτελεσματικότητα και η απόδοση της λειτουργίας της δομής. 
 
Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης  - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο”. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 126.360 ευρώ και καλύπτει την λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου για την τριετία από 01/12/2016 έως 30/11/2019.