Ανακοίνωση από την δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ανακοίνωση από την δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων καταγραφής των έτοιμων προς διαχείμαση κυψελών και συμμετοχής στη δράση 3.2.’’ Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας ’’:
Κυψέλες Διαχείμασης: Η καταγραφή των έτοιμων προς διαχείμαση κυψελών θα γίνεται με αίτηση-δήλωση από όλους τους μελισσοκόμους-κατόχους μελισσοκομικών βιβλιαρίων κάθε χρόνο μέχρι 31 Δεκεμβρίου, διαφορετικά θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Επιτόπιοι έλεγχοι μπορεί να γίνονται ανά πάσα στιγμή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Δράση 3.2 <Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας>: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι μελισσοκόμοι μετακινούν τα μελισσοσμήνη τους από το συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 20η Μαΐου του επόμενου έτους και   πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:
1. Έχουν βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως «επαγγελματίες αγρότες».
2. Είναι  κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον εκατόν δέκα (110) παραγωγικών μελισσοσμηνών, και η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της παραγωγής τους να είναι 8000 ευρώ.
3. Είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ και θεωρημένο τουλάχιστον ένα έτος από την ημερομηνία της αίτησης.
4. Υποβάλουν στη Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας την αίτηση-δήλωση κυψελών διαχείμασης από την 1η Σεπτεμβρίου έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
5. Υποβάλλουν την αίτηση- δήλωση για συμμετοχή στη δράση 3.2. ‘’Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας’’ στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας για τις επόμενες μετακινήσεις των μελισσοσμηνών τους.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι προκειμένου να ενταχθούν στις δράσεις πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις στη Δ/νση  και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας έως 31/12/2016.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου στη Ρόδο τηλ. 2241364915 , στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων στη Σύρο τηλ.2281098833, καθώς και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.