Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μυκόνου

Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μυκόνου

 

Την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι το Προσχέδιο του Προυπολογισμού και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μυκόνου έτους 2017.