Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη

 

 

Συνεδριάζει εκτάκτως και με την μορφή του κατεπείγοντος στις 19:30 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο της Μυκόνου. Το θέμα της έκτακτης συνεδρίασης αφορά τον προϋπολογισμό και συγκεκριμένα την λήψης απόφασης του Δ. Σ. μετά και την 106/2016 Απόφαση της Ο.Ε. για διόρθωση της υπ’ αρ. 115/2016 Α.Δ.Σ., περί αναμόρφωσης Π/Υ του Δ. Μυκόνου έτους 2016, στη συνέχεια του με αρ. πρ. 58666/18-08-2016 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.