Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή - Τα θέματα

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή - Τα θέματα

 

 

Με 43 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Παρασκευή 26 Αυγούστου στην Αστυπάλαια το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Το ενδιαφέρον της συνεδρίασης στρέφεται στην δημιουργία υδατοδρομίων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και στις επικείμενες συμβάσεις μεταξύ Δήμων και Περιφέρειας για την πραγματοποίηση τους. 
 
Η συνεδρίαση ξεκινά στις 18:00 και τα θέματα αναλυτικά είναι τα εξής: 
 
ΘΕΜΑ 1ο : Εξέταση θεµάτων νήσων  Αστυπάλαιας και Πάτµου.   
ΘΕΜΑ 2ο : Πρόσληψη προσωπικού Ι∆ΟΧ – Προσδιορισµός Ειδικοτήτων. Εισηγήτρια : Γενική ∆/ντρια Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κα. Αριστείδου Ευµορφία ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση «Στρατηγικού Σχεδίου» -1Η Ενότητα Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.   Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης   
ΘΕΜΑ 4ο : 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2016. Εισηγητής : Προϊστάµενος ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού κ. Λούβαρης Αντώνης. 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ωδεκανήσου 2016 & 7η Τροποποίηση Προϋπολογισµού ∆ωδεκανήσου έτους 2016. Εισηγητής : Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών ∆ωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.   
ΘΕΜΑ 5ο : Μεταφορά Μαθητών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης µε Ειδικά Μαθητικά ∆ελτία και µε επίδοµα Γονέων Σχολ. Έτους 2016-2017 – Π.Ε. ∆ωδεκανήσου. Εισηγητής : Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος ∆ια Βίου Μάθησης κ. Άγγελος Ανανίας    
ΘΕΜΑ 6ο : Τροποποίηση Οργανισµού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υποδοχή των µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων στις Οικονοµικές υπηρεσίες λόγω κατάργησης των Υ∆Ε από 01/01/2017.   Εισηγήτρια : Γενική ∆/ντρια Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κα. Αριστείδου Ευµορφία   
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση σύναψης διαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ ΠΝΑΙ και ∆ήµου Χάλκης για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων Χάλκης». Εισηγητής : Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Βιοµηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων  κ. Φλεβάρης Ιωάννης  
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Αντιπάρου µε σκοπό τη µεταβίβαση αρµοδιότητας δικαιούχου για το έργο: «Έργα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ∆ήµου Αντιπάρου». Εισηγητής : Ο Έπαρχος Πάρου Αντιπάρου κ. Κωνσταντίνος Μπιζάς.   
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Κιµώλου µε σκοπό τη µεταβίβαση αρµοδιότητας δικαιούχου για το έργο: «Έργα ∆ιαχείρισης στερεών αποβλήτων ∆ήµου Κιµώλου». Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης   
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση σύναψη ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Σίφνου µε σκοπό τη µεταβίβαση αρµοδιότητας δικαιούχου για το έργο: «∆ίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) Απολλωνίας και Αρτεµώνα ∆ήµου Σίφνου». Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης   
ΘΕΜΑ 11ο : Τροποποίηση της 176/2015 Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου για την έγκριση σύναψης Προγραµµατικής  Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ), της Ιεράς Μητρόπολης Σύµης, Χάλκης, Καστελόριζου και Τήλου και του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για το έργο «Επισκευή και συντήρηση κωδωνοστασίου της Ιεράς Μονής Πανορµίτη Σύµης» προϋπολογισµού 180.000,00€. Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Πολιτικής Πρωτογενή Τοµέα – Πρόεδρος Οικονοµικής Επιτροπής κ. Ζαννετίδης Φιλήµονας      
ΘΕΜΑ 12ο  Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) και του ∆ήµου Ρόδου για το έργο «Αποπεράτωση και διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου Μουσείου Μεσαναργού» Προϋπολογισµού 74.400,00€. Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Πολιτικής Πρωτογενή Τοµέα – Πρόεδρος Οικονοµικής Επιτροπής κ. Ζαννετίδης Φιλήµονας      
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) και του ∆ήµου Ρόδου για το έργο «Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Μεσαναργού προς Αγ. Θωµά» Προϋπολογισµού 80.000,00€. Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Πολιτικής Πρωτογενή Τοµέα – Πρόεδρος Οικονοµικής Επιτροπής κ. Ζαννετίδης Φιλήµονας      
ΘΕΜΑ 14ο : «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείο Κω για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Αστυπάλαια  – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».  Εισηγητής :  Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος     
ΘΕΜΑ 15ο : «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείο Μυκόνου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Μύκονο – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».  Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης   
ΘΕΜΑ 16ο : «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείο Σίφνου για την χρηµατοδότηση της υλοποίησης των υποδοµών του υδατοδροµίου στη ν. Σίφνο– Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».  Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης   
ΘΕΜΑ 17ο : «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείο Πάτµου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Λέρο  – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».  Εισηγητής :  Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος   
ΘΕΜΑ 18ο : «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείο Πάτµου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Λειψοί  – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».  Εισηγητής :  Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος   
ΘΕΜΑ 19ο : «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείο Νότιας ∆ωδεκανήσου  για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Ρόδο  – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».  Εισηγητής :  Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος   
ΘΕΜΑ 20ο : «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείο Κω  για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Κω– Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».  Εισηγητής :  Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος   
ΘΕΜΑ 21ο : «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείο Νότιας ∆ωδεκανήσου  για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Τήλο– Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».  Εισηγητής :  Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος   
ΘΕΜΑ 22ο : «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείο Νότιας ∆ωδεκανήσου  για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Χάλκη– Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».  Εισηγητής :  Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος 
ΘΕΜΑ 23ο : «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείο Νότιας ∆ωδεκανήσου  για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Καστελλόριζο – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».  Εισηγητής :  Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος   
ΘΕΜΑ 24ο : «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείο Νότιας ∆ωδεκανήσου  για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Κάρπαθο– Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».  Εισηγητής :  Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος   
ΘΕΜΑ 25ο : «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείο Νότιας ∆ωδεκανήσου  για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Κάσο – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».  Εισηγητής :  Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος   
ΘΕΜΑ 26ο : «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείο Κω για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Νισύρου – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».  Εισηγητής :  Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος   
ΘΕΜΑ 27ο : «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείο Καλύµνου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Κάλυµνος – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».  Εισηγητής :  Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος   
ΘΕΜΑ 28ο : «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείο Νότιας ∆ωδεκανήσου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Σύµη– Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».  Εισηγητής :  Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος   
ΘΕΜΑ 29ο : «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείο Σύρου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Σύρο– Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».  Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης   
ΘΕΜΑ 30ο : «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείο Μήλου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Μήλο– Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».  Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης  
ΘΕΜΑ 31ο : «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείο Θήρας για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Θήρας – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».  Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης   
ΘΕΜΑ 32ο : «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείο Πάρου -Αντιπάρου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Πάρο – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».  Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης   
ΘΕΜΑ 33ο : «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείο Νάξου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Νάξο – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».  Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης   
ΘΕΜΑ 34ο : «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείο Σύρου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Κύθνο – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».  Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης   
ΘΕΜΑ 35ο : «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείο Σύρου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Κέα– Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».  Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης   
ΘΕΜΑ 36ο : «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείο Νάξου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Αµοργού – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».  Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης   
ΘΕΜΑ 37ο : «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείο Τήνου – Άνδρου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Άνδρο– Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».  Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης   
ΘΕΜΑ 38ο : «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείο Ίου για τη µελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στη ν. Σίκινο – Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».  Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης  
ΘΕΜΑ 39ο : Συγκρότηση  Επιτροπής διαλογής µελών για το «Περιφερειακό Επιστηµονικό Συµβούλιο Ερευνάς και Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ)  Ν. 4386/2016». Εισηγητής : Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος ∆ια Βίου Μάθησης κ. Άγγελος. Ανανίας    
ΘΕΜΑ 40ο : Επικύρωση της υπ.αριθµ.πρωτ.οικ. 89790/1023/19.07.2016 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων περί "Αποδοχής συµµετοχής και ορισµού εκπροσώπου στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος CLLD / LEADER 2014 – 2020 (τοπικά προγράµµατα που υλοποιούνται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.)". Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης   
ΘΕΜΑ 41ο : Τα οξυµένα προβλήµατα των εργαζοµένων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  Εισηγήτρια : κα Χατζηγιάννη Μαρία   
ΘΕΜΑ 42ο : Επικύρωση πρακτικών 7ης/5-7-2016 συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου.   
ΘΕΜΑ 43ο  : Λήψη απόφασης για ορισµό τόπου συνεδρίασης του επόµενου Περιφερειακού Συµβουλίου.   
 
Φωτογραφία Αρχείου