Πρώτος μήνας λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

Πρώτος μήνας λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

 

 


Με αφορμή την συμπλήρωση ενός μήνα από την λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Σαντορίνης, το ίδρυμα εξέδωσε ανακοίνωση με τα αποτελέσματα της πορείας του. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε αυτήν κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα λειτουργίας του, αντιμετωπίστηκαν 2.764 επείγοντα περιστατικά, εξυπηρετήθηκαν 3.395 ασθενείς στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, πραγματοποιήθηκαν 580 εργαστηριακές εξετάσεις σε εξωτερικούς ασθενείς, 406 χειρουργικές επεμβάσεις στο σηπτικό και 4 στο κεντρικό χειρουργείο. Σήμερα  νοσηλεύονται 11 ασθενείς Έλληνες και Ξένοι,  στους οποίους παρέχονται υψηλού επιπέδου ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, σε πλήρη  λειτουργία των ξενοδοχειακών υποδομών. 
 
"Οι 140 εργαζόμενοι, ιατροί,  νοσηλευτές και το υπόλοιπο διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Νοσοκομείου,  που βρίσκεται σε καθημερινή ολοήμερη εφημερία, έχουν συμβάλει στην αντιμετώπιση των σημαντικών εγγενών αδυναμιών, που οφείλονται κυρίως στη  5ετή  μη χρήση του χώρου και του εξοπλισμού  του που διαπιστώθηκαν  κατά τη λειτουργία της δομής" καταλήγει στην ανακοίνωση.