Έργα συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων σε νησιά των Κυκλάδων

Έργα συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων σε νησιά των Κυκλάδων

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επιδεικνύοντας εμπράκτως τη φροντίδα της για τα μικρά νησιά και τις υποδομές τους, ιδιαιτέρως δε στον κρίσιμο τομέα της εκπαίδευσης,   προκηρύσσει ανοιχτούς διαγωνισμούς για την ανάδειξη αναδόχων  εκτέλεσης έργων συντήρησης και επισκευής σε σχολικά κτίρια των Δήμων Κέας, Σίφνου και Κιμώλου, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι καλύτερες συνθήκες κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, προκηρύσσει διαγωνισμό  για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» Δήμου Κέας, προϋπολογισμού 52.000 ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο αφορά σε εργασίες αντικατάστασης των παλαιών υαλοστασίων στο Δημοτικό Σχολείο Κορησσίας και στο Γυμνάσιο  - Λύκειο Ιουλίδας, εργασίες αντικατάστασης ψευδοροφής στο Δημοτικό Σχολείο Κορησσίας, εργασίες επισκευής τοιχίου περιβάλλοντος χώρου νηπιαγωγείου Ιουλίδας, εργασίες κατασκευής δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης και στεγάστρου στο Γυμνάσιο Ιουλίδας.  

 

Οι διαγωνισμοί για τα έργα «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» Δήμου Σίφνου, προϋπολογισμού 29.000 ευρώ (με ΦΠΑ), και «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» Δήμου Κιμώλου, προϋπολογισμού 15.000 ευρώ (με ΦΠΑ), αφορούν στην αντικατάσταση των παλαιών υαλοστασίων των  κτιρίων των  Δημοτικών Σχολείων των δύο νησιών,  με υλοστάσια γερμανικού τύπου.

 

Τα παραπάνω έργα χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.