Εγκρίσεις εργών για τα νησιά των κυκλάδων

Εγκρίσεις εργών για τα νησιά των κυκλάδων

 

 

Από το Γραφείο Τύπου του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γιώργου Λεονταρίτη ανακοινώθηκε ότι εγκρίθηκαν, μετά από συντονισμένες ενέργειες της Π.Ν.Α., αυξήσεις σε Μελέτες και  Έργα,  που εξυπηρετούν αιτήματα Δήμων της περιοχής μας και  αποσκοπούν στη βελτίωση του περιβάλλοντος και την ποιότητας ζωής των κατοίκων των νησιών μας.  Συγκεκριμένα :

Για τη Μελέτη της Αποχέτευσης του Δήμου Κέας (με Κωδικό ΠΔΕ: 2014ΜΠ06700020), αυξήθηκε ο προϋπολογισμός της κατά 110.000 ευρώ,  από τις 203.000 ευρώ σε 313.000 ευρώ, ποσόν απολύτως αναγκαίο για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης και το έργο πλέον να διαθέτει ωριμότητα προς ένταξη σε Αναπτυξιακό Πρόγραμμα.
 
Για τη Μελέτη της επέκτασης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων των Φηρών του Δήμου Θήρας (με  κωδικό ΠΔΕ 2014ΜΠ06700013) αυξήθηκε ο προϋπολογισμός της κατά 39.000 ευρώ, από τις 31.000 χιλιάδες ευρώ σε 70.000 χιλιάδες ευρώ, επίσης ποσόν απολύτως αναγκαίο για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η εκπόνηση της Μελέτης, με τη Σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης, ώστε το έργο να διαθέτει ωριμότητα προς ένταξη σε Αναπτυξιακό Πρόγραμμα.
 
Για το Έργο της Αποπεράτωσης του Αθλητικού Γυμναστηρίου του Δήμου Τήνου, (με Κωδικό ΠΔΕ: 2011ΕΠ76700012), αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του κατά 254.000 ευρώ,  από τις 686.000 χιλιάδες ευρώ σε 940.000 χιλιάδες ευρώ, ποσόν αναγκαίο προκειμένου να μπορέσει να υλοποιηθεί η εγκατάσταση κλιματισμού (αερισμού – εξαερισμού) και  οι εργασίες διαμόρφωσης του Περιβάλλοντος Χώρου.