Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΝΑΙ

Έκτακτη Συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΝΑΙ

 

 

Συνεδριάζει εκτάκτως την Δευτέρα 11 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑΙ) στη Ρόδο με τηλεδιάσκεψη για τη λήψη αποφάσεων μιας σειράς επειγόντων θεμάτων. Συγκεκριμένα  όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση α) λόγω του επείγοντος του 1ου θέματος ως προς την  σύναψη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Δήμου Ρόδου και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. μετά της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, β)  λόγω του επείγοντος του 2ου θέματος των Δικαστικών Υποθέσεων (γνωμοδότησης άσκησης ένδικου μέσου), γ)  λόγω του επείγοντος του 3ου θέματος ως προς την  ανάγκη άμεσης έναρξης της δακοκτονίας στο Νομό Δωδεκανήσου μέσω της συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας απο το πρακτικό δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Ανάδειξη Εργολάβου Εργασιών Ψεκασμού Δακοκτονίας Έτους 2016»,  δ) λόγω  του επείγοντος του 4ου θέματος  που αφορά την διακήρυξη για την «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Δωδ/σου για το σχολικό έτος 2016-2017» και ε) λόγω  του επείγοντος του 5ου θέματος  των έκτακτων δράσεων Αθλητισμού - Πολιτισμού ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής τους} της Οικονομικής Επιτροπής.