Συνεδριάζει στις 2 το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει στις 2 το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο

 

 

 
Την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημαρχείο Μυκόνου θα γίνει η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έντεκα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ανάμεσά τους αρκετά από εκείνα που δεν εξετάστηκαν κατά την τελευταία συνεδρίαση του Οκτωβρίου. Αναλυτικά ο κατάλογος των υπό εξέταση θεμάτων:
 
1.Περί συγκρότησης Επιτροπής Αισθητικής Δήμου Μυκόνου.
2.Περί συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Μυκόνου.
3.Περί συγκρότησης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Μυκόνου.
4.Περί επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων Μυκόνου για το έτος 2013.
5.Περί εφαρμογής του άρθρου 14 του Ν. 4038/2012 «Ρυθμίσεις υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών».
6.Περί έγκρισης της απόφασης 59/2013 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυκόνου «Προέλεγχος Ταμιακού Απολογισμού Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2012».
7.Περί επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών από τους ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
8.Περί έγκρισης για την προμήθεια toner, χαρτιού Α4 και φακέλλων με τυπωμένο το λογότυπο του Δήμου Μυκόνου.
9.Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
10.Περί έγκρισης αιτήματος για προμήθεια 12 κάδων μικροαπορριμμάτων για την ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος συλλογής απορριμμάτων.
11.Περί εξέτασης διαφόρων θεμάτων και αιτήσεων.