Η ατζέντα των θεμάτων στο δημοτικό συμβούλιο της Πέμπτης

Η ατζέντα των θεμάτων στο δημοτικό συμβούλιο της Πέμπτης

 

Με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την προσεχή Πέμπτη 30 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου. Συγκεκριμένα η ατζέντα των θεμάτων περιλαμβάνει: 
 
1. Περί έγκρισης παράτασης της διάρκειας της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Ν.Κυκλάδων».
2. Περί έγκρισης της με αρ.32/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΔΕΠΠΑΜ, αναφορικά με την 2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού αυτής έτους 2016.
3. Περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Μυκόνου Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016 σε συνέχεια της υπ’ αριθ.65/2016 απόφασης της Ο.Ε. 
4. Περί έγκρισης δαπάνης ποσού 29.178,84 € για την δεύτερη χρηματοδότηση της ΚΔΕΠΠΑΜ.
5. Περί ορισμού αρμοδίου ελεγκτικού οργάνου από το Δήμο Μυκόνου για την διενέργεια ελέγχου και τη βεβαίωση παραβάσεων των όρων λειτουργίας των Παιδότοπων.
6. Περί ενίσχυσης των οικονομικά αδυνάτων δημοτισσών μας Κ.Α. και Κ.Ε. για το έτος 2016 κατόπιν αιτήσεών τους.
7. Περί χορήγησης άδειας τομής οδοστρώματος στο οδικό δίκτυο Μυκόνου από την εταιρεία WIND A.E. με ανάδοχο του έργου την COSMOTE A.E.
8. Περί χορήγησης άδειας τομής οδοστρώματος στο οδικό δίκτυο Μυκόνου από την VODAFONE A.E.
9. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από καταγεγραμμένα σημεία του δήμου, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ. 116/2004.
10. Περί ορισμού αρμοδίου οργάνου για την σφράγιση και εκτέλεση των διοικητικών πράξεων, όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου Μυκόνου, κατ’ άρθρο 80 παρ. 7 του Ν. 3463/2006. 
11. Περί συμμετοχής του Δήμου Μυκόνου ως συμπράττοντα- εποπτεύοντα φορέα στο εταιρικό κοινωνικό σχήμα (σύμπραξη) με τον φορέα παροχής συνοδευτικών υποστηρικτών υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών (Φ.Π.Σ.Υ.Υ.- Ε.Π.Ε.Κ.Α.)», ως δικαιούχο για την υλοποίηση του έργου (πράξης) με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών- Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μυκόνου», στο πλαίσιο της με Κωδικό ΝΑΙΓ21 Α/Α ΟΠΣ 1487 και αριθ. πρωτ. 2314/01-06-2016 πρόσκληση της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
12. Περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου έτους 2016.
13. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων κλπ.