Διαγωνισμοί για έργα σε Κέα και Σίφνο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Διαγωνισμοί για έργα σε Κέα και Σίφνο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 

 

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις της που στόχο έχουν την στήριξη των μικρών νησιών και την βελτίωση των υποδομών τους, προκηρύσσει δύο ανοιχτούς διαγωνισμούς γι ατην εκτέλεση έργων στα νησιά Κέα και Σίφνο.
 
Ειδικότερα:
 
1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση Οδικού Δικτύου Νήσου Κέας”, προϋπολογισμού μελέτης 133.620,69 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
 
Το έργο, που αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου  του νησιού της Κέας,  χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, έτους 2015. 
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εννέα μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 
2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “Τοιχία Επαρχιακής Οδού Απολλωνίας – Αρτεμώνα & Επένδυση Τάφρου Βορεινής” στο νησί της Σίφνου, προϋπολογισμού μελέτης 177.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
 
Σκοπός της εργολαβίας είναι η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης πρανών σε τρεις θέσεις της Επαρχιακής Οδού Απολλωνίας – Αρτεμώνα. Περιλαμβάνονται χωματουργικές εργασίες και κατασκευή τεχνικών έργων, τοίχων και στηθαίων. Επίσης, για την προστασία από την διάβρωση των ομβρίων υδάτων , προβλέπεται ο καθαρισμός και η επένδυση της τάφρου του στενού δρόμου Καμάρες – Βορεινή, σε όλα τα τμήματά της που δεν είναι ήδη επενδεδυμένα. 
 
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, έτους 2016. 
 
Η προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται σε έξι μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
 
Τα έντυπα οικονομικής προσφοράς και τα τεύχη δημοπράτησης των δύο έργων διατίθενται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, στην Ερμούπολη της Σύρου.