Ανακοίνωση για τις εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία της Μυκόνου

Ανακοίνωση για τις εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία της Μυκόνου

 

 

 
Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία της Μυκόνου, αλλά και το ωρολόγιο πρόγραμμα της νέας σχολικής χρονιάς ενημερώνει τους γονείς σχετική ανακοίνωση των σχολείων. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται: 
 
Ξεκίνησαν την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016 οι εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017. 
 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:
 
1. Απαραίτητο δικαιολογητικό υγείας για την εγγραφή στην Α΄ τάξη (κατατίθεται και στη Δ΄ τάξη) αποτελεί το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) που κατατίθεται το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου και έχει τριετή ισχύ. Έχουν καταργηθεί τα πιστοποιητικά οδοντολογικής, καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης. Το Α.Δ.Υ.Μ. αποτελεί απαραίτητο πιστοποιητικό για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
 
2. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του μαθητή αποτελούν οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ, το μισθωτήριο της κατοικίας το οποίο έχει ανακτηθεί από το σύστημα TAXISNET ως ηλεκτρονική υποβολή μισθώματος, το εκκαθαριστικό της εφορίας και το συμβόλαιο αγοράς κατοικίας.
Από την επόμενη σχολική χρονιά 2016-2017 όλα τα σχολεία της Μυκόνου θα λειτουργούν με το ίδιο ωρολόγιο πρόγραμμα ως Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία.
 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι και στα τρία Δημοτικά σχολεία της Μυκόνου            ( 1ο Δημοτικό Χώρας, 2ο Δημοτικό στον Πετεινάρο και Δημοτικό σχολείο Άνω Μέρας) οι μαθητές και μαθήτριες θα διδάσκονται τα ίδια διδακτικά αντικείμενα, θα λειτουργούν με το ίδιο ωράριο 08:00 – 13:15  και θα έχουν και τα τρία Δημοτικά σχολεία της Μυκόνου Ολοήμερα Τμήματα.
 
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των σχολείων - ανάλογα με το μαθητικό δυναμικό και τα τμήματα που θα λειτουργήσουν- προβλέπεται ότι από την αρχή του σχολικού έτους θα έχουν τοποθετηθεί οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά.
 
1ο Δημοτικό σχολείο Μυκόνου
2ο Δημοτικό σχολείο Μυκόνου
Δημοτικό σχολείο Άνω Μεράς Μυκόνου