Παράταση για την τακτοποίηση των οικογενειακών τάφων έδωσε ο Δήμος

Παράταση για την τακτοποίηση των οικογενειακών τάφων έδωσε ο Δήμος

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων, οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται της χρήσης τους ή όταν οι δικαιούχοι δεν τακτοποιούν τις οικονομικές υποχρεώσεις για πέρα των δύο ετών διάστημα, περιέρχονται στο Δήμο. 
 
Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου, παρατείνεται η προθεσμία τακτοποίησης κατά ένα μήνα.
 
Συγκεκριμένα στα πλαίσια της επικαιροποίησης των στοιχείων που αφορούν τους ήδη υπάρχοντες οικογενειακούς τάφους, καλούνται οι δικαιούχοι,  όπως προσέλθουν στην υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι  30/06/2016 για να μας γνωρίσουν εάν επιθυμούν ή μη, τη διατήρηση του οικογενειακού τάφου προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα καθώς και, ή την πράξη παραχώρησης ή το συμβόλαιο κατοχής ή την τελευταία απόδειξη πληρωμής του οικογενειακού τάφου για τον οποίο είναι  δικαιούχοι.
         
Με την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας και εφόσον δεν εκδηλωθεί ανάλογο ενδιαφέρον, ο οικογενειακός τάφος θα περιέρχεται στον Δήμο.