Με 12 θέματα συνεδριάζει το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο

Με 12 θέματα συνεδριάζει το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο

 

 

 
Συνεδριάζει το απόγευμα της Τετάρτης 25 Μαϊου το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η συνεδρίαση ξεκινά στις 19:00. Αναλυτικά η ατζέντα των θεμάτων:
 
1. Περί έγκρισης ανάθεσης στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. της μελέτης για την επικαιροποίηση και ολοκλήρωση της μελέτης «Καθορισμός Χρήσεων γης στη Χώρα Μυκόνου και σύνταξη σχετικού Προεδρικού Διατάγματος» ποσού 44.000 €
2. Περί έγκρισης ανάθεσης στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.  για την εκπόνηση και επικαιροποίηση μελετών και τευχών δημοπράτησης για την αποπεράτωση του έργου «Κλειστό γυμναστήριο Μυκόνου» στη θέση Καρδαμίδα Άνω Μεράς Μυκόνου ποσού 45.000 €
3. Περί έγκρισης διαβαθμιδικής σύμβασης για το έργο «Συντηρήσεις – επισκευές σχολικών κτιρίων» μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου  Μυκόνου
4. Περί ορισμού δύο (2) μελών για το Δ.Σ. του ιδρύματος «Λαογραφική Συλλογή Μυκόνου»
5. Περί επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτων καταβληθέντων σε πολίτες και διάθεσης των σχετικών πιστώσεων
6. Περί λήψης απόφασης για την απευθείας ανάθεση συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων στα όρια του Δήμου Μυκόνου κατόπιν της υπ’ αριθ. 16/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου 
7. Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετακίνηση επιστημόνων, συνέδρων συνεδρίου Αστροφυσικής στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου
8. Περί λήψης απόφασης για την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αίθουσας εργαστηρίων και 2 αιθουσών διδασκαλίας του Ε.Π.Α.Λ. Μυκόνου.
9. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Μυκόνου και του αναπληρωτή αυτού για τη συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας και Επιλογής χώρων για την στέγαση των εργαστηρίων και αιθουσών διδασκαλίας του Ε.Π.Α.Λ. Μυκόνου και του Γυμνασίου Μυκόνου
10. Περί έκδοσης τοπικής κανονιστικής απόφασης για ζητήματα έκδοσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
11. Περί έγκρισης αναγκαιότητας, σκοπιμότητας και τρόπου διενεργείας της υπηρεσίας «Συντήρηση και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων για το έτος 2016»
12. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων κ.λ.π.