Μέχρι 15 Ιουνίου η χρηματική ενίσχυση για την καλλιέργεια φασολιών

Μέχρι 15 Ιουνίου η χρηματική ενίσχυση για την καλλιέργεια φασολιών

 

 

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια του προγράμματος στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους χορηγείται στρεμματική ενίσχυση για τη στήριξη της καλλιέργειας φασολιών. Η ενίσχυση αυτή αφορά τους καλλιεργητές φασολιών ανεξαρτήτως ιδιότητας και επαγγέλματος και εισοδημάτων, για την κάλυψη μέρους του κόστους καλλιέργειας του προϊόντος αυτού. 
 
Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαιούχο πρέπει: 
1. να είναι τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα,
2. να έχει ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο μισό στρέμμα.
 
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέχρι  15 Ιουνίου 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου - Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής στη Ρόδο τηλ. 2241364915, στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων στη Σύρο τηλ.2281098833, καθώς και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.