Λήγει στο τέλος του μήνα η προθεσμία για τους οικογενειακούς τάφους

Λήγει στο τέλος του μήνα η προθεσμία για τους οικογενειακούς τάφους

 

 

Μέχρι το τέλος Μαϊου έχουν προθεσμία οι δικαιούχοι οικογενειακών τάφων να τακτοποιήσουν τις οικονομικές εκκρεμότητες τους και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου προκειμένου να τους διατηρήσουν. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων, οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται της χρήσης τους ή όταν οι δικαιούχοι δεν τακτοποιούν τις οικονομικές υποχρεώσεις για πέρα των δύο ετών διάστημα, περιέρχονται στο Δήμο.
 
Στα πλαίσια της επικαιροποίησης των στοιχείων που αφορούν τους ήδη υπάρχοντες οικογενειακούς τάφους, καλούνται οι δικαιούχοι,  όπως προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου το αργότερο μέχρι  31/05/2016 για να μας γνωρίσουν εάν επιθυμούν ή μη, τη διατήρηση του οικογενειακού τάφου προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα καθώς και, ή την πράξη παραχώρησης ή το συμβόλαιο κατοχής ή την τελευταία απόδειξη πληρωμής του οικογενειακού τάφου για τον οποίο είναι  δικαιούχοι.
 
Με την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας και εφόσον δεν εκδηλωθεί  ανάλογο ενδιαφέρον,  ο οικογενειακός τάφος θα περιέρχεται στον Δήμο.