Λύση στο πρόβλημα των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών από την Περιφέρεια

Λύση στο πρόβλημα των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών από την Περιφέρεια

 

Με γνώμονα την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, με απόφαση που υπέγραψε, δίνει προσωρινή και μέχρι της οριστικής διευθέτησής του,  λύση στο πρόβλημα που έχει ανακύψει με την διακοπή της διενέργειας των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών, λόγω της μη καταβολής αποζημίωσης στους υπαλλήλους εξεταστές, την οποία ελάμβαναν για την διενέργεια των εξετάσεων μετά την λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών.
 
Με την απόφαση του Περιφερειάρχη, προσωρινά και μέχρι οριστικής διευθέτησης του ζητήματος, οι πρακτικές εξετάσεις (πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων επιτροπών της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών) θα  διενεργούνται εντός του κανονικού ωραρίου για μία ημέρα κάθε εβδομάδα.