Ανακοίνωση Δήμου Μυκόνου για τις παραλίες

Ανακοίνωση Δήμου Μυκόνου για τις παραλίες

 

 

 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για εκμίσθωση τμημάτων παραλιών του Δήμου Μυκόνου έμπροσθεν των επιχειρήσεών τους, όπως ΑΜΕΣΑ υποβάλουν τη σχετική αίτηση,  στο Πρωτόκολλο του Δήμου μαζί με δημοτική ενημερότητα, άδεια λειτουργίας της επιχείρησής τους και το ειδικό σήμα του ΕΟΤ, προκειμένου για ξενοδοχειακές μονάδες, λόγω ύπαρξης καταληκτικών ημερομηνιών.