Προχωρά η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Μυκόνου

Προχωρά η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Μυκόνου

 

 

Το ποσό των 831.962,87 ευρώ διαθέτει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δήμου Μυκόνου. Για την εκτέλεση του έργου ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο και σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες.
 
Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση που στόχο έχει την αντιμετώπιση ενός από τα κρισιμότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μύκονος, καθώς και την περιβαλλοντική προστασία του νησιού, που, ως δημοφιλής τουριστικός προορισμός, επιβαρύνεται ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. 
 
Ο χώρος βρίσκεται στη θέση «Φτελιά – Σκυλάμπελα – Μεσαριά» και εξυπηρετούσε ολόκληρο το νησί επί 24 και πλέον χρόνια, από το 1984 μέχρι και τα μέσα του 2009.
 
Οι τεχνικές παρεμβάσεις που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ είναι:
 
Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από την συνολική έκταση του ΧΑΔΑ, χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου, έργα τελικής κάλυψης, διαχείρισης ομβρίων, στραγγισμάτων και βιοαερίου, έργα φροντίδας του αποκατεστημένου χώρου, περιβαλλοντικής παρακολούθησης του ΧΑΔΑ, έργα πρασίνου και άρδευσης, καθώς άλλα έργα όπως περίφραξη, πύλη εισόδου, δεξαμενή νερού κλπ.
 
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εργασίες της εργολαβίας εντός δώδεκα μηνών. 
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ταμείο Συνοχής και Εθνικοί Πόροι).