Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη

 

 

Με εννέα θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 19 Απριλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο στις 7 το απόγευμα. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
 
1. Περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και Ο.Π.Δ. του Δήμου Μυκόνου κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυκόνου.
2. Περί επιχορήγησης του Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου Μυκόνου με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος Παιδείας & Ανάπτυξης Μυκόνου (Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ.) και διάθεση πίστωσης ποσού 120.000€ για το έτος 2016.
3. Περί έγκρισης δαπάνης ποσού 23.452,81€ για την πρώτη δόση χρηματοδότησης της ΚΔΕΠΠΑΜ
4. Περί διάθεσης πίστωσης ποσού 4.662,00€ για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην κ. ΓΑΛΟΥΝΗ Φρασκούλα σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 110/2015 απόφασης του Δ.Σ. Μυκόνου.
5. Περί αποδοχής έναρξης διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος για την κύρωση κοινόχρηστου χώρου εντός οικισμού Ορνού του Δήμου Μυκόνου κατόπιν αιτήσεως του κ. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ Ανδρέα. 
6. Περί καθορισμού χώρου στάθμευσης ταξί (πιάτσα) στην πλατεία Βόρεια του κτιρίου του Ο.Τ.Ε. κατόπιν της υπ’ αριθ. 6Α/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
7. Περί διάθεσης πίστωσης ποσού 17.623,52€ και 17.623,52€ στη Β΄Θμια Σχολική Επιτροπή εκπαίδευσης του Δήμου Μυκόνου σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 210/2015 απόφασης του Δ.Σ. Μυκόνου. 
8. Περί εξέτασης αίτησης πολίτη για παράταση εκταφής συγγενούς του στο κοιμητήριο της Άνω Μεράς Μυκόνου. 
9. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων κ.λ.π.