Με δύο νέες ειδικότητες γιατρών στελεχώνεται το Κέντρο Υγείας Μυκόνου

Με δύο νέες ειδικότητες γιατρών στελεχώνεται το Κέντρο Υγείας Μυκόνου

 

 

 
Με τις υπουργικές αποφάσεις με  Αριθ. Πρωτ. Α2α/Γ. Π. 51245/15 31/ 03 / 2016 και  Α2α/Γ. Π.5018 31/ 03 / 2016, εγκρίθηκαν οι προσλήψεις δύο ιατρών, ενός ορθοπεδικού και ενός καρδιολόγου, από την λίστα των επικουρικών ιατρών που έχει καταρτιστεί στο Υπ. Εργασίας, για το Κέντρο Υγείας Μυκόνου. 
 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Κέντρου Υγείας, μετά τις επίμονες  και  συντονισμένες προσπάθειες της Διοίκησης του Κέντρου Υγείας, και  τις καθοριστικές ενέργειες της Υποδιοικήτριας της 2ης ΥΠΕ κ. Τσαπαρίκου, υπεύθυνης για την Π.Φ.Υ., εγκρίθηκε η τοποθέτηση του ορθοπεδικού κ. Γ. Σκαγιά και του καρδιολόγου κ. Ανδρέου Ι. για τρία χρόνια στο Κ.Υ. Μυκόνου. Η ανάληψη των καθηκόντων  των δύο ιατρών, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί άμεσα έως το τέλος του μηνός Απριλίου.
 
Οι παραπάνω προσλήψεις αποτελούν σημαντική ενίσχυση για τον δημόσιο φορέα υγείας του νησιού, και πολύ περισσότερο αφού σχεδόν από το 2009 δεν υπήρχαν οι αντίστοιχες ειδικότητες ορθοπεδικού και καρδιολόγου, στο Κ.Υ. Μυκόνου.
 
"Οι προσπάθειες της διοίκησης του Κ.Υ., συνεχίζονται απρόσκοπτα, με δεδομένο ότι η υγεία για τον άνθρωπο και την κοινωνία έχει το νόημα της  απόλυτης συνθήκης, προκειμένου να έχει αντικείμενο οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα" αναφέρει η ανακοίνωση.