Άσκηση ετοιμότητας από το Λιμενικό Ταμείο την Παρασκευή

Άσκηση ετοιμότητας από το Λιμενικό Ταμείο την Παρασκευή

 

 

Με ένα υποτιθέμενο περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης θα έρθουν αντιμέτωπες οι αρμόδιες αρχές την Παρασκευή 15 Απριλίου. Πρόκειται για μία άσκηση ετοιμότητας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του προσωπικού για την αντιμετώπιση περιστατικού άμεσου κινδύνου σε περιπτωση που εκδηλωθεί.

Συναγερμός θα σημάνει σε λιμεναρχείο και δημοτικό λιμενικό ταμείο μετά τον "εντοπισμό" θαλασσιας ρύπανσης από πετρελοειδή στον παλιό λιμένα Μυκόνου με πιθανή περίπτωση επέκτασής της χωρίς να εντοπιστεί υπαίτιος. 

Πιθανή κίνηση πετρελαιοκηλίδας, σύμφωνα με το πλάνο της άσκησης

Κατά την διάρκεια της άσκησης θα χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα μέσα και εξοπλισμός για την αντιμετώπισή της. 

Μετά το πέρας αυτής θα ακολουθήσει επιτόπια συζήτηση και παρατηρήσεις των συμμετόντων για την εκτίμηση του αποτελέσματος. 

Οργάνωση Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο και τη ΔΕΗ/ΑΣΠ. Με τη συμμετοχή και την βοήθεια της Εξειδικευμένης Εταιρίας "ΜΕΤΟΠΗ - Σύμβουλοι προστασίας θαλάσσιου Πειβάλλοντος".

Φωτογραφία αρχείου