Δομές στήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου εντάσσονται στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020»

Δομές στήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου εντάσσονται στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020»

 

 

 

Με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 μια σειρά σημαντικών κοινωνικών δομών, όπως η λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας, Δήμου Ρόδου, καθώς και η λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας, σε Ρόδο, Κω και Σύρο.
 
Ειδικότερα:
 
Η πράξη «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» εντάσσεται με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης ύψους 552.000,00 ευρώ. 
Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Ρόδου, μέχρι τις 30/11/2018 και  περιλαμβάνει φιλοξενία των γυναικών και των παιδιών τους, κοινωνική και ψυχολογική στήριξη, υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση και δράσεις δικτύωσης. 
 
Οι πράξεις «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας», σε Ρόδο, Κω και Σύρο, εντάσσονται με προϋπολογισμό 195.000 ευρώ, 227.000 ευρώ και 267.750 ευρώ αντίστοιχα.
 
Τα παραπάνω ποσά καλύπτουν τη δαπάνη λειτουργίας μέχρι τις 30/11/2018 για τα Κέντρα Συμβουλευτικής Ρόδου και Σύρου και μέχρι τις 31/12/2018 για το Κέντρο Συμβουλευτικής Δήμου Κω. 
 
Η πράξεις έχουν στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας και την αναβάθμιση των Συμβουλευτικών Κέντρων περιφερειακής εμβέλειας, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών. Στο πλαίσιο της λειτουργίας των Κέντρων Συμβουλευτικής προβλέπονται δράσεις ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης, δράσεις προώθησης στην απασχόληση, καθώς επίσης δράσεις δικτύωσης με τοπικούς φορείς και οργανισμούς και ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. 
 
Όλες οι παραπάνω πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.