Παρουσίαση 4 νέων χρηματοδοτούμενων δράσεων από το Επιμελητήριο και την Εταιρεία Ανάπτυξης Κυκλάδων

Παρουσίαση 4 νέων χρηματοδοτούμενων δράσεων από το Επιμελητήριο και την Εταιρεία Ανάπτυξης Κυκλάδων

 
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων και η Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου Κυκλάδων πραγματοποιούν ενημερωτική εκδήλωση την Παρασκευή 8 Απριλίου 2016 και ώρα 15:30 στη Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου στην Ερμούπολη με απευθείας σύνδεση μέσω τηλεδιάσκεψης με τα γραφεία του στα νησιά Άνδρο, Θήρα, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο και Τήνο. Στην εκδήλωση θα γίνει παρουσίαση των 4 νέων δράσεων  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και συγκεκριμένα:  
 
1.Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών 
2.Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές 
3.Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 
4.Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
 
Τις δράσεις θα παρουσιάσουν εξειδικευμένα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
 
Η παρουσίαση θα γίνει με «ζωντανή» συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης με τα γραφεία του Επιμελητηρίου, στα νησιά Άνδρο, Θήρα, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο και Τήνο, όπου οι επιχειρηματίες καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά και να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους.