Προκήρυξη δύο θέσεων επικουρικού προσωπικού για το Κέντρο Υγείας Μυκόνου

Προκήρυξη δύο θέσεων επικουρικού προσωπικού για το Κέντρο Υγείας Μυκόνου

 

 

Έχοντας υπόψη, την υπ. αρ. Α2β/οικ.20050/15-3-2016 ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και προκειμένου να καλύψει άμεσα επιτακτικές ανάγκες σε  προσωπικό των δομών υγείας, ανήρτησε την πρόσκληση ενδιαφερομένων για να εγγραφούν στον κατάλογο επικουρικού προσωπικού.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας οι προκηρυσσόμενες θέσεις επικουρικού προσωπικού, παράλληλα με τον διορισμό των μόνιμων εργαζομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη για το Κέντρο Υγείας Μυκόνου είναι:
 
1 θέση Τ.Ε ραδιολογίας-ακτινολογίας και σε έλλειψη ΔΕ χειριστών εμφανιστών 
1 θέση ΤΕ νοσηλευτικής
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016.
Η διαδικασία επιλογής θα γίνει από τις ΥΠΕ με τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.
 
Για περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου (www.2dype.gr)