Στο τραπέζι του Δ.Σ. σήμερα, επιτροπές και εκπρόσωπος στο Κέντρο Υγείας

Στο τραπέζι του Δ.Σ. σήμερα, επιτροπές και εκπρόσωπος στο Κέντρο Υγείας

 

 

 

 
Με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 13:30 και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την συγκρότηση Επιτροπών του Δήμου, όπως Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας και την επιτροπή αισθητικής, η θητεία των οποίων έχει λήξει και δεν έχει ανανεωθεί.
 
 
Πρώτο θέμα προς συζήτηση είναι ο ορισμός εκπροσώπου για την ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας που έχει ήδη καθυστερήσει.
 
 
1. Περί ορισμού εκπροσώπου για την ανασυγκρότηση Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Μυκόνου και αναπληρωτή αυτού σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4025/2011. 
 
2. Περί συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης.
 
3. Περί συγκρότησης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Καθαριότητος.
 
4. Περί συγκρότησης Επιτροπής Αισθητικής σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν.3852/2010 ‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.
 
5. Περί γνωμοδότησης Δ.Σ.Μυκόνου για την οριοθέτηση υδατορέματος  στην περιοχή Σκοτεινή-Φτελιά ιδιοκτησίας Α.& Τ. Κυραντώνη. 
 
6. Περί γνωμοδότησης Δ.Σ.Μυκόνου για την οριοθέτηση υδατορέματος  στην περιοχή Άγιος Στέφανος ιδιοκτησίας Λιάκου Παρασκευά σύμφωνα με την παρ.3α του άρθρου 5 του Ν.3010/2002.  
 
7. Περί χορηγήσεως  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας γραφείου εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων στον κ.Τριανταφύλλου Γεώργιο στη  θέση ΄ΦΟΥΜΙΑ΄  Μυκόνου
σύμφωνα με την παρ.25 του άρθρου 75 του Ν.3463/2006.
 
8. Περί εξέτασης διαφόρων θεμάτων και αιτήσεων.