Στην συνεδρίαση του Ι.Τ.Α. ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς - Ομόφωνα εγκρίθηκε το αίτημα του Δήμου Μυκόνου για την πολιτική προστασία

Στην συνεδρίαση του Ι.Τ.Α. ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς - Ομόφωνα εγκρίθηκε το αίτημα του Δήμου Μυκόνου για την πολιτική προστασία

 

 

 
Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στα γραφεία της ΚΕΔΕ στην Αθήνα συμμετείχε ο Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Ανάμεσα στα θέματα που εξετάστηκαν ήταν και το αίτημα του Δήμου Μυκόνου με θέμα την σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης για την «Επιχειρησιακή οργάνωση του Δήμου Μυκόνου για την πολιτική προστασία και την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων». Το αίτημα του Δήμου Μυκόνου εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη του ΙΤΑ. 
 
Μελέτη - γενικό οδηγό για την Επιχειρησιακή Οργάνωση των Δήμων για την Πολιτική Προστασία και την Αντιμετώπιση Φυσικών και Περιβαλλοντικών Κινδύνων έχει συντάξει ο καθηγητής κ. Ευθύμης Λέκκας ο οποίος έχει εξειδικεύσει και πάνω σε Δήμους τόσο του Λεκανοπεδίου όσο και άλλων περιοχών.
 
Δεδομένου των ιδιαιτεροτήτων της Μυκόνου στον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής είναι η σύνταξη ειδικής μελέτης για την Μύκονο. Το θέμα που απασχόλησε σήμερα την συνεδρίαση του ΙΤΑ αναμένεται να τεθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.   
 
Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών που προκαλούνται από την εκδήλωση φυσικών φαινομένων και τεχνολογικών ατυχημάτων. 
 
Οι δράσεις αυτές συνοψίζονται ως το σύνολο των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών έναντι των κινδύνων από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και στοχεύουν στη μείωση των επιπτώσεων τους. Βασικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση καταστροφών είναι: • η πρόληψη, ετοιμότητα, επέμβαση, άμεση περίθαλψη και μελέτη των αιτίων των καταστροφών • η ανάλυση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων των καταστροφών • η βελτίωση των μέσων και μεθόδων πρόβλεψης όπου είναι εφικτό, π.χ. στις καταστροφές λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Η αντιμετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών προϋποθέτει την εμπλοκή και συντονισμένη δράση πολλών υπηρεσιών και φορέων, καθώς και την εφαρμογή στρατηγικών, οι οποίες βασίζονται στο διεπιστημονικό σχεδιασμό, την προληπτική οργάνωση και τον κρατικό συντονισμό.