Εκλογές στην Τοπική της Νέας Δημοκρατίας - Μέχρι πότε γίνονται δεκτές υποψηφιότητες

Εκλογές στην Τοπική της Νέας Δημοκρατίας - Μέχρι πότε γίνονται δεκτές υποψηφιότητες

 

 


Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΗΜ. ΕΦ. Ε. Μυκόνου ενόψει του Ι’ τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που θα διεξαχθεί 22-24  Απριλίου 2016, θα διεξαχθούν εσωκομματικές διαδικασίες, για την ανάδειξη, νέων αιρετών διοικήσεων στις οργανώσεις της Ν.Δ., καθώς και για την εκλογή αντιπροσώπων (Συνέδρων) για το Συνέδριο και συγκεκριμένα σύμφωνα με την υπ.αρ. πρωτ. 267/19-02-2016 Βασικής Εγκυκλίου για τη διενέργεια των Εσωκομματικών Εκλογών 2016 ως κάτωθι
 
1) Την Κυριακή, 3 Απριλίου 2016, από ώρα 10:00π.μ έως ώρα 19:00μ.μ, θα διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη:
α) Των Προέδρων των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜ.Τ.Ο).
β) Των Μελών των Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών (ΔΗΜ.Τ.Ε) και
γ) Των Αντιπροσώπων (Συνέδρων) των Νομαρχιακών Οργανώσεων στο Εθνικό Συνέδριο.
Οι τρείς παραπάνω εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα, για κάθε μία δε από αυτές, υπάρχει ξεχωριστή κάλπη, ξεχωριστά ψηφοδέλτια και συντάσσεται από την οικεία Δημοτική Εφορευτική Επιτροπή (ΔΗΜ.ΕΦ.Ε) ξεχωριστό πρακτικό εκλογής.
 
2) Την Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016, από ώρα 16:00μ.μ έως ώρα 20:00μ.μ, θα διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των Υπευθύνων των Θεματικών Τομέων Δράσης των Νομαρχιακών Οργανώσεων.
 
3) Την Κυριακή, 17 Απριλίου 2016, από την 08:00 έως την 14:00 ώρα, θα διεξαχθεί η εκλογή των Προέδρων των Νομαρχιακών Οργανώσεων. 
 
Οι παραπάνω διαδικασίες,, όσον αφορά την Μύκονο, θα διεξαχθούν στο ΚΕΠ.
 
Οι δηλώσεις υποψηφιότητας για τον Πρόεδρο ΔΗΜ.Τ.Ο και Μέλους ΔΗΜ.Τ.Ε, θα υποβάλλονται στην αρμόδια Δημοτική Εφορευτική Επιτροπή, υπεύθυνος κ. Παντελής Ρούσσος, ενώ οι δηλώσεις υποψηφιότητας για Αντιπρόσωπος (Σύνεδρος) στο Εθνικό Συνέδριο και για Υπεύθυνος Θεματικού Τομέα Δράσης της Ν.Ο, θα υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στη Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή, εγγράφως και επί αποδείξει, από ώρα 17:00μ.μ της Δευτέρας 21 Μαρτίου 2016 έως ώρα 20:00μ.μ της Τετάρτης 23 Μαρτίου 2016.