Ανακοίνωση Λιμεναρχείου Μυκόνου για την πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού

Ανακοίνωση Λιμεναρχείου Μυκόνου για την πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού

Το Λιμεναρχείο Μυκόνου ζητά διπλωματούχους Πλοιάρχους εν ενεργεία ή και συνταξιούχους οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα που δίνει δυνατότητα διακυβέρνησης πλοίου ανεξάρτητα από τους κόρους ολικής χωρητικότητας, γνώστες της περιοχής των λιμένων Μυκόνου, των ευκολιών αυτών και των λοιπών τοπικών συνθηκών προκειμένου όπως ανατεθούν σε έναν εξ αυτών καθήκοντα για την πλοήγηση των πλοίων που καταπλέουν/αποπλέουν στους λιμένες της Μυκόνου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους έως 18/3/2016, ενώ για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Λιμεναρχείου Μυκόνου στο τηλ. 2289022218.

Οι υποψήφιοι έκτακτοι πλοηγοί πρέπει να κατέχουν τα ανάλογα προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και 3 του Νόμου 3142/55 (ΦΕΚ 43Α).

Επίσης ο ορισμός εργασίας καθώς και η παύση / απόλυση των έκτακτων πλοηγών ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Νόμου 3142/55 (ΦΕΚ 43Α).