Πιάτσα ταξί, ανακλήσεις αδειών καταστημάτων και περίπτερα το απόγευμα Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Πιάτσα ταξί, ανακλήσεις αδειών καταστημάτων και περίπτερα το απόγευμα Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 

 

 

Το απόγευμα της Δευτέρας 29 Φεβρουαρίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα με μια σειρά από ενδιαφέροντα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Συγκεκριμένα τα θέματα της ατζέντας είναι τα εξής: 
 
1. Μεταφορά του χώρου στάθμευσης των ταξί (πιάτσα). 
2. Διαβούλευση για την Έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων και την αναγκαιότητα ή μη χωροθέτησης νέων περιπτέρων στη νήσο Μύκονο,  κατόπιν γνωμοδότησης της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων και της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Μεράς Μυκόνου. 
3. Άρση ή μη ανάκλησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος μετά από έγγραφα του Γραφείου Καταστημάτων του Δήμου Μυκόνου.
4. Χορήγηση βεβαίωσης για την έγκριση ειδικής διαδρομής και τη θέση σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου αστικής περιήγησης.
5. Κοπή δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους. 
6. Επικαιροποίηση  Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων νήσου Μυκόνου. 
7. Εξέταση διαφόρων θεμάτων- αιτήσεων-κ.λ.π.