Επτά θέσεις εργασίας στο Δήμο Μυκόνου

Επτά θέσεις εργασίας στο Δήμο Μυκόνου

 

 

Στην πρόσληψη 7 ατόμων θα προβεί ο Δήμος Μυκόνου για την κάλυψη διαφόρων αναγκών του. Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Πρόκειται ουσιαστικά για "διμηνίτες" στις ακόλουθες ειδικότητες:

1 θέση ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
1 θέση ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών 
1 θέση ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
1 θέση ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 
1 θέση ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
2 θέσεις ΤΕ Δομικών Έργων 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έως και την Παρασκευή 04.03.2016 αίτηση στα γραφεία του Δήμου Μυκόνου (Δ/νση: Παραλία Μυκόνου, Τηλ. 2289028411) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μαζί με τα εξής δικαιολογητικά: 1.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2.    Φωτοαντίγραφο των τυπικών προσόντων ανά ειδικότητα.
3.    Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 358/07.