ΚΕΕΛΠΝΟ: 24 προσλήψεις αε νοσοκομεία του Ανατολικού Αιγαίου

ΚΕΕΛΠΝΟ: 24 προσλήψεις αε νοσοκομεία του Ανατολικού Αιγαίου


Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) στο πλαίσιο της δράσης "Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του ΕΣΥ εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου"  καλεί τους ενδιαφερόμενους να συνάψουν συμβάσεις έργου, σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότητες, στα κάτωθι Γενικά Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας και στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ):
 
Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνηο «Βοστάνειο»
 
- Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Ιατροδικαστικής. Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης, δύναται να καλυφθεί από ιατρό ειδικότητας καρδιολογίας ή χειρουργικής ή αναισθησιολογίας ή εντατικολογίας ή ΩΡΛ.
-Έναν (1) ΤΕ Νοσηλευτή
-Μία (1) Μαία, ΤΕ κατηγορίας
-Έναν (1) Τεχνολόγο Ακτινολόγο, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας ή ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών
-Έναν (1) ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
 
Π.Ε.Δ.Υ. Μυτιλήνηο
 
-Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής. Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης, δύναται να καλυφθεί από ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικήςή Παθολογίας ή παιδιατρικής ή ψυχιατρικής.
 
Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»
 
-Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Νεφρολογίας. Σε περίπτωση μη πλήρωσης της   θέσης, δύναται να καλυφθεί από ιατρό ειδικότητας πνευμονολογίας ή νευρολογίας  ή αιματολογίας.
-Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ  ιατρών, ειδικότητας Παθολογίας. Σε περίπτωση μη  πλήρωσης της   θέσης, δύναται να καλυφθεί    από ιατρό ειδικότητας πνευμονολογίας-φυματιολογίας ή ΩΡΛ ή παιδιατρικής ή ψυχιατρικής ή νευρολογίας ή ακτινολογίας.
-Έναν      (1) Ψυχολόγο
-Έναν      (1) Κοινωνικό Λειτουργό
-Έναν      (1) Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστών-στριών
 
Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων»
 
-Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Ιατροδικαστικής. Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης, δύναται να καλυφθεί από ιατρό ειδικότητας καρδιολογίας ή χειρουργικής ή εντατικολογίας ή αναισθησιολογίας ή γαστρεντερολογίας ή ορθοπεδικής ή παθολογίας ή γυναικολογίας ή ΩΡΛ.
 
-Έναν (1) ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
 
Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου
 
-Έναν      (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Αναισθησιολογίας. Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης, δύναται να καλυφθεί από ιατρό ειδικότητας χειρουργικής ή ιατροδικαστικής ή νευρολογίας ή παθολογίας ή γενικής ιατρικής ή ψυχιατρικής ή ΩΡΛ ή παιδιατρικής ή πνευμονολογίας ή βιοπαθολογίας.
 
-Έναν (1) Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστών-στριών
 
Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου «Το Βουβάλειο»
 
-Έναν      (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Αναισθησιολογίας. Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης, δύναται να καλυφθεί από ιατρό ειδικότητας παθολογίας ή γενικής ιατρικής ή γυναικολογίας ή ορθοπεδικής ή ΩΡΛ ή παιδιατρικής ή πνευμονολογίας.
 
Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω «Ιπποκράτειον»
 
-Έναν  (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Παιδιατρικής. Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης, δύναται να καλυφθεί από ιατρό ειδικότητας χειρουργικής ή νευρολογίας ή παθολογίας ή γενικής ιατρικής ή ψυχιατρικής ή ΩΡΛ ή βιοπαθολογίας ή καρδιολογίας.
 
-Έναν  (1) Τεχνολόγο Ακτινολόγο, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας ή ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών
 
Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου»
 
-Έναν  (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Καρδιολογίας. Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης, δύναται να καλυφθεί από ιατρό ειδικότητας χειρουργικής ή νευρολογίας ή ψυχιατρικής ή αναισθησιολογίας ή εντατικολογίας ή παιδιατρικής ή ορθοπεδικής.
 
-Έναν (1) ΤΕ Νοσηλευτή
 
- Έναν (1) Τεχνολόγο Ακτινολόγο, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας ή ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών
 
-Έναν (1) Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστών-στριών Τομέας ΕΚΑΒ Ρόδου
 
-Δύο (2) Ιατροί, ΠΕ ιατρών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στον τομέα των αεροδιακομιδών.
 
H αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης. H επιτροπή θα αξιολογήσει τους υποψηφίους ως προς τα απαιτούμενα προσόντα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα όπως αυτά αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. H επιτροπή θα δύναται να ζητήσει κάθε συμπλήρωση και διευκρίνιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων που κρίνει απαραίτητη. H επιτροπή αξιολόγησης θα κρίνει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και βάσει μοριοδότησης.
 
H διαδικασία της αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη «πίνακα επιτυχόντων» στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν προσωπικά.
 
Διαβάστε την προκήρυξη ΕΔΩ