Πρωτοβουλία ενημέρωσης σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα από το Περιφερειακό ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Νοτίου Αιγαίου - Κυκλάδων

Πρωτοβουλία ενημέρωσης σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα από το Περιφερειακό ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Νοτίου Αιγαίου - Κυκλάδων

 

 

 
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ αναπτύσσει μια νέα πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», η οποία έχει στόχο την ενημέρωση, πληροφόρηση και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα, με έμφαση και προτεραιότητα στους τομείς:
 
 
Κοινωνική Ασφάλιση 
(Ενδεικτικά)
Βασικές αλλαγές συνταξιοδοτικού δικαιώματος,
Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης,
Παροχές Μητρότητας κ.α.
 
 
Εργασιακές Σχέσεις
(Ενδεικτικά)
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Άδειες - Επιδόματα – Λύση της σχέσης εργασίας - Μεταβολή προσώπου εργοδότη – μεταβίβαση επιχείρησης - Χρόνος εργασίας κ.α.
 
 
Απασχόληση - Κατάρτιση
Υποστήριξη / διατήρηση της απασχόλησης εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις υπό αναδιάρθρωση ή προς παύση λειτουργίας, υποστήριξη εργαζομένων με επισφαλή εργασία ή υπό εφεδρεία, ενημέρωση και συμβουλευτική για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
 
 
Στο Περιφερειακό ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Νοτίου Αιγαίου - Κυκλάδων πραγματοποιείται διαπροσωπική εξατομικευμένη επικοινωνία πληροφόρησης, όπου ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα διατύπωσης των σχετικών ερωτημάτων του, τα οποία στη συνέχεια θα εξετάζονται από εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους.
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διατύπωση σχετικών ερωτημάτων στα αναφερόμενα πεδία παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Περιφερειακό ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Νοτίου Αιγαίου – Κυκλάδων, Ανδρέα Κάργα 62, 84100 Ερμούπολη Σύρος, τηλ. 2281085306, fax 2281081692, email syrosinediktio@inegsee.gr