Έως 36 δόσεις οι οφειλές των ξενοδοχείων στη ΔΕΗ

Έως 36 δόσεις οι οφειλές των ξενοδοχείων στη ΔΕΗ

 

 

 

 
Την δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών των ξενοδοχείων προς την ΔΕΗ σε τρία χρόνια δίνει ρύθμιση της ΔΕΗ. Στο θέμα αναφέρθηκε ο Υπ. Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης από το βήμα της 5ης Γενικής Συνέλευσης του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος τονίζοντας ότι η ΔΕΗ επεξεργάστηκε νέο πρόγραμμα διακανονισμών παρέχοντας μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας, ευνοϊκότερους όρους ρύθμισης των μακροχρόνιων οφειλών και περισσότερες δόσεις.
 
«Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας του Υπουργείου με τη ΔΕΗ, έχει προβλεφθεί, ειδικά για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δυνατότητα εξόφλησης της ληξιπρόθεσμης οφειλής έως και 36 μηνιαίες δόσεις, με άμεση καταβολή μόλις του 10% της συνολικής οφειλής» τόνισε ο Υπουργός. 
 
Παράλληλα αναφέρθηκε στον κυβερνητικό σχεδιασμό για την ενίσχυση του Τουρισμού, με βασικά εργαλεία τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο και τα προγράμματα ΕΣΠΑ της νέας περιόδου, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου.
 
Υποστήριξε ότι ο τουριστικός κλάδος αποτελεί κατ' εξοχήν παράδειγμα εξωστρέφειας, ανταγωνιστικότητας και αυξημένης ροπής στην καινοτομία, ενώ ειδική αναφορά έκανε στην οικονομία διαμοιρασμού και στη συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών για την ανάπτυξη θεσμικού πλαισίου, που θα διευθετεί τα θέματα φορολόγησης, λειτουργίας και ασφάλειας του νέου αυτού τουριστικού προϊόντος.