Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη

 

 

Δύο συνεδριάσεις είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου στο Δήμο Μυκόνου. Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλείται στις 17:00 το απόγευμα με μοναδικό θέμα συζήτησης την "περί τροποποίησης – συμπλήρωσης της υπ’ αρ. 191/2015 Απόφασης του Δ. Σ. Μυκόνου σε συνέχεια της υπ’ αρ. 13/2016 Απόφασης της Ο. Ε. του Δήμου και κατόπιν του υπ’ αρ. 7822/03-02-2016 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου". 
 
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης συνεδρίασης θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη που σύμφωνα με το πρόγραμμα ξεκινά στις 19:00 με θέματα:
 
1. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 4/2016 Πράξης της Β΄βάθμιας Σχολ. Επιτροπής του Δ. Μυκόνου που αφορά τον οικονομικό απολογισμό αυτής έτους 2015.
2. Περί έγκρισης 24ωρης και επταήμερης απασχόλησης υπαλλήλων της ΔΕΥΑΜ για την εύρυθμη λειτουργία της, κατόπιν της υπ’ αρ. 91/2015 Απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΜ.
3. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 1/2016 Απόφασης του ΔΣ της ΚΔΕΠΠΑΜ αναφορικά με την Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Λογιστών οικονομικών καταστάσεων χρήσεως οικονομ. έτους 2014.
4. Περί έγκρισης πρόσληψης τακτικού προσωπικού – προγραμματισμός προσλήψεων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2395/26-01-2016 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
5. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 4/2016 Απόφασης του ΔΣ του Π.Α.Κ.Ο. ‘Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ’ σχετικά με την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης συμβάσεων υπέρ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης ‘Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής’.
6. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτημάτων, εγγράφων κλπ.