Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη

 


Με οκτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη συνέρχεται το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο του 2016 την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι: 
 
1) Περί συγκρότησης επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δ. Μυκόνου έτους 2016.
2) Περί ορισμού εκπροσώπων του Δ. Μυκόνου οι οποίοι θα συμμετέχουν :    α) στην επιτροπή Χαρακτηρισμού Παραλιών ως ‘πολυσύχναστες’ και        β) στην επιτροπή Ρύθμισης Θεμάτων Εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής.
3) Περί ορισμού δημοτικών Συμβούλων για την Παραλαβή Έργων.
4) Περί συγκρότησης επιτροπής Παραλαβής για προμήθειες (ΕΚΠΟΤΑ – άρθρο 28).
5) Περί ανάκλησης της με αρ. 60/2015 Απόφασης του Δ. Σ. Μυκόνου σχετικά με την επιβολή τέλους Τέλεσης Πολιτικών Γάμων. 
6) Περί έγκρισης 24ωρης και επταήμερης απασχόλησης υπαλλήλων της ΔΕΥΑΜ για την εύρυθμη λειτουργία της.
7) Περί έγκρισης άδειας τομής οδοστρώματος στην ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. για τον χώρο έμπροσθεν της εισόδου στον λιμένα Τούρλου.
8) Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων, αιτήσεων κ.λ.π.   
 
Η συνεδρίαση ξεκινά στις 6:00 το απόγευμα.