Εγκρίθηκε το ποσό για την επικουρική γιατρό του Κέντρου Υγείας

Εγκρίθηκε το ποσό για την επικουρική γιατρό του Κέντρου Υγείας

 

 

 
Εγκρίθηκε από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αποδόθηκε πρόσφατα από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου  Μυκόνου, το ποσό των 10.000 ευρώ στην Επικουρική Ιατρό του Κέντρου Υγείας, για τη σίτιση και στέγασή της, μετά από πρωτοβουλία του Δημάρχου Μυκόνου Κ. Κουκά και την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Για το θέμα αυτό, στο Δημοτικό Συμβούλιο της 29ης Σεπτεμβρίου 2015, ο Δήμαρχος είχε ενημερώσει, ότι έχει προϋπολογισθεί πίστωση για τον ως άνω σκοπό και περαιτέρω ανέφερε, ότι το άρθρο 20 του Ν. 4213/2013 δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να παρέχει δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής για τον τοποθετημένο επικουρικό ιατρό και ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου στην περιοχή του για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή θητείας του.
 
Ο Δήμος Μυκόνου κάνοντας χρήση αυτής της διάταξης πρωτοπόρησε και ενίσχυσε την επικουρική ιατρό από δικούς του πόρους.