Διαβαθμιδική σύμβαση μεταξύ Δήμου Μυκόνου και Περιφέρειας για την συντήρηση των σχολικών κτιρίων

Διαβαθμιδική σύμβαση μεταξύ Δήμου Μυκόνου και Περιφέρειας για την συντήρηση των σχολικών κτιρίων

 

 

 
Στη σύναψη διαβαθμιδικής σύμβασης για την συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων πρόκειται να προβεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τον Δήμο Μυκόνου. Το θέμα θα απασχολήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο που είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18/1 στη Σύρο.
 
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την ανάληψη από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου αρμοδιότητας για χρηματοδότηση  έργου επισκευών-συντηρήσεων σχολικών κτιρίων του Δήμου Μυκόνου (ήτοι : κτιριακών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των σχολικών κτιρίων συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων τους), την εκπόνηση της σχετικής μελέτης από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, την δημοπράτηση του έργου, την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, την άσκηση καθηκόντων Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Προϊσταμένης Αρχής, τις διαδικασίες πληρωμής του έργου και εν γένει κάθε απαραίτητης για την υλοποίηση του έργου ενέργειας. 
 
Το έργο που θα εισηγηθεί στο Σώμα ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γιώργος Λεονταρίτης αποσκοπεί και περιλαμβάνει αποκατάσταση των φθορών και βελτίωση  των σχολικών μονάδων του Δήμου, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας κτιρίων,  εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων σχολικών μονάδων, εντός των ορίων του Δήμου. Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και έχει προϋπολογισμό 154.000€. 
 
 
(φωτογραφία αρχείου)