Ανεξαρτητοποίηση της Κυκλαδικής Ομοσπονδίας Τουριστικών καταλυμάτων

Ανεξαρτητοποίηση της Κυκλαδικής Ομοσπονδίας Τουριστικών καταλυμάτων

 

 

 

Η Κυκλαδική Ομοσπονδία Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμεριδμάτων "ΚΥΚΛΑΔΕΣ' ενημερώνει τα μέλη της ότι από 3/12/2015,  δεν ανήκει πλέον στη ΣΕΤΚΕ (πρώην ΣΕΕΔΔΕ) και δεν εκπροσωπείται πλέον από αυτήν.
 
Με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας, η Κυκλαδική Ομοσπονδία Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων «ΚΥΚΛΑΔΕΣ» αποχώρησε από τη ΣΕΤΚΕ και ανεξαρτητοποιήθηκε. 
 
Οι επιχειρήσεις – μέλη της Κυκλαδικής Ομοσπονδίας Τουριστικών καταλυμάτων, όπως αναφέρει ανακοίνωση, δεν δεσμεύονται πλέον από τις Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας που υπογράφει ο ΣΕΤΕ ή η ΣΕΤΚΕ.