Με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο - Αναλυτικά η ατζέντα

Με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο - Αναλυτικά η ατζέντα

 

 

 
Πλούσια η ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου στο τελευταίο (κατά πάσα πιθανότητα) Δημοτικό Συμβούλιο για το 2015. Συνολικά 21 θέματα θα εξεταστούν και συγκεκριμένα: 
 
1) Περί ορισμού μελών επιτροπής δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης ακινήτων και αξιολόγησης προσφορών για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81.
2) Περί ορισμού μελών και Προέδρου της επιτροπής εκτίμησης ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ.270/81 για το έτος 2016.
3) Περί έγκρισης δαπανών για τις καθιερωμένες εκδηλώσεις Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Θεοφανίων 2015-2016 για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου.
4) Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων των Παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Α.Κ.Ο. Γ. Αξιώτης» και προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Μυκόνου και των νομικών του προσώπων έτους 2016.
5) Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 35/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Α.Κ.Ο. Γ. Αξιώτης» σχετικά με την έκδοση εγγυητικής επιστολής για την καλή εκτέλεση του έργου με τίτλο «LEADER δράση L321-2, προμήθεια υλικού διαμόρφωσης αύλειων χώρων, εξοπλισμού κουζίνας και λοιπού εξοπλισμού, για την εύρυθμη λειτουργία του 1ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Μυκόνου ποσού 3.367,55 ευρώ».
6) Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 34/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Α.Κ.Ο. Γ. Αξιώτης» σχετικά με την έκδοση εγγυητικής επιστολής για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «LEADER δράση L 323-5, προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού και μουσικών οργάνων, ποσού 995,40 ευρώ»
7) Περί εξέτασης διαμαρτυρίας 40 κατοίκων της Μυκόνου περί επέμβασης ιδιωτών επί δημοτικής οδού και της ρύμης που οδηγεί στην παραλία του Ωραίου στην περιοχή Άγιος Σώστης Μυκόνου.
8) Περί έγκρισης χρηματοδότησης της 4ης δόσης της ΚΔΕΠΠΑ Μυκόνου Οκτωβρίου- Νοεμβρίου 2015 ποσού 30.412,22 ευρώ.
9) Περί έγκρισης 24ωρης και επταήμερης απασχόλησης υπαλλήλων για την Υπηρεσία Καθαριότητας, τη λειτουργία των Δημοτικών νεκροταφείων του Δήμου Μυκόνου και του γραφείου ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου για το έτος 2016 και επέκεινα.  
10) Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του δημοτικού ακινήτου «Στέφανου Συριώτη» στην ΚΔΕΠΠΑ Μυκόνου για την κάλυψη αναγκών της.
11) Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 146/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου αναφορικά με την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2015.
12) Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 150/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου για την κατάρτιση και ψήφιση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και την κατάρτιση πίνακα στοχοθεσίας έτους 2016 στα πλαίσια του Ο.Π.Δ. του Δήμου Μυκόνου.
13) Περί λήψης απόφασης για την αναγκαιότητα εκτέλεσης της εργασίας καθαρισμού μονοπατιού στον Άγιο Σώστη Μυκόνου.
14) Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 42/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μυκόνου με την επωνυμία «Π.Α.Κ.Ο. Γ. Αξιώτης» αναφορικά με την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2016 και την κατάρτιση πίνακα στοχοθεσίας έτους 2016 στα πλαίσια του Ο.Π.Δ. του Δήμου Μυκόνου.
15) Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 51/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΔΕΠΠΑ Μυκόνου αναφορικά με την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης της επιχείρησης και του πίνακα στοχοθεσίας της ΚΔΕΠΠΑΜ για το έτος 2016 στο πλαίσιο του Ο.Π.Δ. του Δήμου Μυκόνου. 
16) Περί έγκρισης απόδοσης στις Σχολικές Επιτροπές εκπαίδευσης του Δήμου Μυκόνου, μέρους Κ.Α.Π. ποσού 17.623,52€ και 17.623,52€ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων τους.
17) Περί έγκρισης απόδοσης χρηματικού ποσού 246.609,19€ στη Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 38598/2015 Χ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών.
18) Περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης σε εξειδικευμένο γραφείο της άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως κατά της αποφάσεως καταργήσεως μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενώπιον του ΣτΕ.
19) Περί έγκρισης διενέργειας και έγκριση μελέτης έργου συντήρησης πλακοστρώσεων και πεζοδρομίων κοινόχρηστων χώρων έτους 2016.
20) Περί αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής που λειτουργεί ως συλλογικό Πειθαρχικό όργανο από τις παρατάξεις της μειοψηφίας Δ.Σ. Ρούσσου Παντελεήμονα λόγω μη αποδοχής.    
21) Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων, αιτήσεων κ.λ.π.   
 
Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Τετάρτης 16 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα.