Ζητείται χώρος για την στέγαση του αστυνομικού τμήματος Μυκόνου

Ζητείται χώρος για την στέγαση του αστυνομικού τμήματος Μυκόνου

 

 

 
Επαναλαμβάνεται σε λίγες μέρες η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Μυκόνου. Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Μυκόνου, να είναι ανεξάρτητο και αυτοτελές. 
 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας 262,5 τ.μ., δηλαδή συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 210,00 τ.μ., ήτοι ωφέλιμη επιφάνεια 180,00 τ.μ., στην οποία συμπεριλαμβάνονται γραφειακοί χώροι, χώροι κράτησης και χώροι στρατωνισμού, ωφέλιμη επιφάνεια αποθηκευτικών χώρων 30,00 τ.μ., πλέον ωφέλιμης επιφάνειας 25% λοιπών βοηθητικών χώρων (τοίχοι, διάδρομοι, wc, κουζινάκια, κλιμακοστάσιο κ.λ.π.) 52,5 τ.μ.
 
Επιπλέον απαιτείται χώρος στεγασμένος ή μη για τη στάθμευση επτά (7) υπηρεσιακών οχημάτων και μιας (1) μοτοσικλέτας εφ΄όσον είναι εφικτό. Θα γίνουν δεκτές προσφορές για οικήματα ημιτελή ή υπό ανέγερση, αρκεί να διαθέτουν άδεια οικοδομής και οι εργασίες αποπεράτωσης να ολοκληρωθούν εντός προθεσμίας οκτώ μηνών για τα ημιτελή και δέκα πέντε μηνών για τα υπό ανέγερση. Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος 2.800,00€.
 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου. Το μίσθωμα θα έχει ορίζοντα 12ετίας. 
 
Διαβάστε αναλυτικά την διακήρυξη ΕΔΩ