Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων στο τραπέζι της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων στο τραπέζι της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την Παρασκευή πρόκειται να συζητηθεί το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Μυκόνου. 

Οι δημοτικές παρατάξεις έχουν ήδη καταθέσει τις προτάσεις τους ενώ η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και ώρα 13:00.