Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το απόγευμα

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το απόγευμα

Συνεδριάζει το απόγευμα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 17:00 και η ατζέντα των θεμάτων περιλαμβάνει τα θέματα:  
 
1. Έλεγχος τριμηνιαίας έκθεσης Προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2015
2. Περί έγκρισης Πρακτικού 2 της Επιτροπής διαγωνισμών για την ‘Προμήθεια χημικών τουαλετών ΑΜΕΑ’ – εξέταση ενστάσεων
3. Περί έγκρισης Πρακτικού 1 της Επιτροπής διαγωνισμών για την ανάθεση υπηρεσίας τεχν. Συμβούλου προγραμμάτων ΕΣΠΑ Δ. Μυκόνου– εξέταση ενστάσεων
4. Περί έγκρισης Πρακτικού 1 της Επιτροπής διαγωνισμών για την προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού / εξοπλισμού LED και κατακύρωση αποτελέσματος
5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο ‘Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στη θέση Κόρφος Μυκόνου’ Δ. Μυκόνου
6. Δέσμευση και διάθεση πιστώσεων
7. Εξέταση δικογράφων και άσκηση ή μη ένδικων μέσων
8. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων, εγγράφων κλπ.